ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 ĐỢT 2

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 ĐỢT 2

Loại giấy tờ ưu tiên
No image
*
*
*
v
v
v
*
v
v
Sau Đại học (Dành cho thí sinh đăng ký nghiên cứu sinh)
*
v
*
v
v
v
v
v
v
Mã bảo vệ:
Captcha image
Show another codeShow another code
Những ô có dấu * yêu cầu bắt buộc nhập
 
Gửi đăng ký
In phiếu đăng ký
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI